افغانستان به پرواز ۷۷۰۲ مشهد-کابل اجازه فرود نداده است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد گفت: افغانستان به پرواز ۷۷۰۲ مشهد-کابل اجازه فرود نداده است و علت این امر را باید سازمان هواپیمایی کشوری پاسخ دهد.

حسن جعفری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مشهد در خصوص علت سرگردان بودن پرواز۷۷۰۲ مشهد-کابل در آسمان افغانستان، اظهار کرد: این پرواز ساعت ۱۰و ۵۲ دقیقه از فرودگاه مشهد به سمت کابل حرکت کرده است که به دلیل عدم اجازه فرود در فرودگاه کابل در ساعت ۱۵ و ۲۵ دقیقه به مشهد بازگشته و در فرودگاه هاشمی نژاد نشسته است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد بابیان اینکه این پرواز مسافر نداشته و تنها پنج نفر از کارکنان شرکت هواپیمایی افغانستان در این پرواز بودند، ادامه داد: این پرواز کشور افغانستان بوده و خود شرکت درخواست پرواز داشته است.

وی بابیان این نکته که به این پرواز در کابل اجازه فرود داده نشده است، تصریح کرد: مجوز پروازها با سازمان هواپیمایی کشوری است و آنان باید بگویند که چرا به این پرواز اجازه فرود نداده‌اند.

جعفری بیان کرد: این پرواز ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه آسمان مشهد را به سمت اوکراین ترک کرده است.