بخشنامه هواپیمایی ایران ایر

مقررات جدید سفر به کشور فرانسه و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ( بیماری کووید_19 ) به شرح ذیل اعلام می گردد.مسافران دارای مدارک ذیل می توانند با رعایت این مقررات به کشور فرانسه سفر نمایند.این رویه جایگزین بخشنامه 1239 م ب می گردد.

1.پاسپورت اتحادیه اروپا / ایسلند /  نروژ / سوئیس / انگلستان

2.اقامت اتحادیه اروپا / ایسلند /  نروژ / سوئیس / انگلستان

3.برگه  Laissez-passer

4.ویزای تایپ D فرانسه دارای اعتبار

5.ویزای تایپ C فرانسه، ویزای شنگن، پاسپورت آمریکا و کانادا مشروط بر آنکه مسافر دارای کارت واکسیناسیون جانسون / فایزر / مدرنا / آسترازینکا 14 روز گذشته باشد.  

6.مسافران بصورت ترانزیت بین المللی هوایی

کلیه مسافران بالای یازده سال در پروازهای ورودی به فرانسه می بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز در یکی از مراکز تایید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.لیست مراکز تایید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک   https://health.behdasht.gov.ir  قابل دریافت می باشد. پس از  ورود به فرانسه، مسافران می بایست به مدت 10 روز در محل سکونت، خود را قرنطینه خانگی نمایند. همچنین مسافران قبل  از پرواز می بایست فرم تعهد در لینک ذیل تکمیل نموده و به همراه داشته باشد. 

 https://www.interieur.gouv.fr/actualites/l-actu-du-ministere/certificate-of-international-travel

مسافران دارای کارت واکسیناسیون که از نوبت واکسن جانسون 28 روز یا از دومین نوبت واکسن فایزر یا مدرنا یا آسترازینکا 14 روز گذشته باشد، از تست PCR  و قرنطینه در بدو ورود به کشور فرانسه معاف خواهند بود. کارت واکسیناسیون می بایست به زبان انگلیسی باشد، استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاه ها الزامی می باشد.