کاهش محدودیت سفر به آلمان

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای منتشر شده، کاهش محدودیت سفر از 5 کشور به آلمان مشاهده می شود.

 

با توجه به بیانیه آلمان، کشورهای بریتانیا، پرتغال، هند، روسیه و نپال از فهرست پرخطرترین کشورها از نظر شیوع نوع دلتای ویروس کرونا حذف شده و محدودیت های مسافرتی نیز برای سفر از این پنج کشور به آلمان کاهش پیدا خواهند کرد.

 

با کاهش محدودیت های مسافرتی جدید، کسانی که از این پنج کشور به آلمان باز می گردند یا سفر می کنند در صورتیکه دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده یا می توانند ثابت کنند پس از ابتلا به این ویروس بهبود پیدا کرده اند، نیازی به سپری کردن دوران قرنطینه ندارند.

آن گروه از افرادی که واکسینه نشده اند نیز باید حداکثر تا 10 روز در قرنطینه بمانند. همچنین، این امکان برای این گروه از مسافران وجود دارد که در روز پنجم قرنطینه با ارائه نتیجه منفی آزمایش کرونا به دوران قرنطینه پایان دهند.

با این حال، همچنان 11 کشور از جمله برزیل و آفریقای جنوبی در فهرست کشورهای پرخطر از نظر گسترش گونه دلتای ویروس کرونا باقی خواهند ماند.