میراث جهانی

ایسنا/ این خبر پیرامون بلایی که کرونا بر سر میراث جهانی آورد، برای شما مخاطبان گرامی نگارش شده است.

یونسکو با بررسی گسترده محوطه های حاضر در فهرست میراث جهانی و از طریق گفت وگو و نظرسنجی از مدیران این مکان ها، گزارشی را با عنوان «میراث جهانی در مواجهه با کووید-19» منتشر کرد.

 

در این گزارش آمد: بسیاری از شرکت کنندگان در این بررسی پیش بینی کرده اند تبعات منفی ناشی از همه گیری ویروس کرونا تا ماه ها و حتی سالها همچنان گریبان گیر میراث جهانی یونسکو باشد، همچنان که در دوران اوج این بیماری اعلام شد 90 درصد از کشورها محوطه های جهانی خود را یا بصورت کامل یا نسبی تعطیل کرده اند.

 

در فوریه 2021 بطور متوسط 71 درصد از محوطه های ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو تعطیل بودند.

همچنین براساس یافته های این بررسی، شمار بازدیدکنندگان از میراث جهانی یونسکو در سال 2020 با کاهش 66 درصدی همراه بوده است و بطور متوسط 40 درصد از کارکنان دائم و 53 درصد از کارکنان موقت این محوطه ها شغل خود را از دست داده اند.

شرکت کنندگان در این بررسی از تاثیرات چشم گیر همه گیری کرونا بر جوامع محلی ابراز نگرانی کرده اند، چرا که درآمدهای حاصل از این محوطه ها به دلیل کاهش بازدیدکننده نزول شدیدی داشته و برخی از این محوطه ها با حفاری های غیرقانونی، غارت آثار و وندالیسم آثار تاریخی همراه بوده که در نتیجه کاهش نظارت بر این محوطه ها ایجاد شده است.

ایتالیا با 54 محوطه ثبت شده در فهرست میراث جهانی، بیشترین تعداد محوطه های ثبت شده در یونسکو را داراست و پس از آن چین با 53 محوطه، اسپانیا با 47 و آلمان و فرانسه هر دو با 44 محوطه قرار دارند.

هند، مکزیک، انگلستان، روسیه، آمریکا، ایران (23 محوطه) و ژاپن نیز به ترتیب دارای بیشترین شمار محوطه های ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو هستند.