ماه رمضان

بیشترین وکمترین مدت زمان روزه داری در کشورهای جهان

ماه رمضان امسال مدت زمان روزه داری در تهران حدودا 16 ساعت و بیست دقیقه است که هر روز چند ثانیه به مدت زمان آن اضافه می شود.

این مدت زمان که بر اساس زمان طلوع و غروب خورشید و موقعیت جغرافیایی هر نقطه تعیین می شود در قسمت های مختلف جهان و ایران متفاوت است.

بیشترین مدت روزه داری در جهان

طبق محاسبات انجام شده دانمارک با 21 ساعت فاصله میان طلوع و غروب خورشید، بلندترین ساعت روزه داری در ماه رمضان را به خود اختصاص داده است.

به طور کلی در کشورهای شمالی نیمکره شمالی زمین مانند نروژ که آسمانی همیشه روشن دارند، مدت زمان روزه داری طولانی تر از دیگر کشورهای جهان است.

دیگر کشورهای این لیست:

سوئد، نروژ و ایسلند: 20 ساعت

روسیه: 19 ساعت

بلژیک و هلند: 18:30 ساعت

اسپانیا: 17:30 ساعت

انگلیس، مصر و آلمان: 16:0 ساعت

کمترین ساعت روزه داری در جهان

کوتاه ترین ساعات روزه داری در جهان مربوط به کشورهایی است که در نیمکره جنوبی سیاره زمین قرار گرفته اند.

برای مثال در کشور شیلی که یکی از جنوبی ترین کشورهای جهان است، فاصله میان اذان صبح تا اذان مغرب حدود 11 ساعت است.

همچنین در یکی از مناطق آنتراكتیكا حدودا پنج ساعت فاصله میان اذان صبح تا مغرب است و مدت زمان روزه داری در آن بسیار کوتاه می باشد.

دیگر کشورهای این لیست:

آرژانتین: 9:30 ساعت

استرالیا: 10 ساعت

آفریقای جنوبی: 10:30 ساعت

برزیل: 11 ساعت

در کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهای خاورمیانه نیز مدت زمان روزه داری بین 14 تا 15 ساعت است که در ایران این مدت زمان به حدودا 16 ساعت که بین استان های مختلف متغیر است می رسد.