حذف مالیات بر ارزش افزوده

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از احتمال حذف مالیات بر ارزش افزوده از پروازهای خارجی خبر داد.

حسن خوشخو، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به جزئیات اجرای مالیات بر ارزش افزوده در قیمت بلیط هواپیما، از احتمال حذف این مالیات از پروازهای خارجی به‌دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد. وی در این رابطه اذعان داشت:

موضوعی که در این زمینه وجود دارد، مسئله مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که ۶ ماه پیش از سوی مجلس تصویب شد و قرار بود از ۱۳ دی امسال اجرایی شود؛ اما این قانون نیاز به دستورالعمل‌های اجرایی دارد که در جلسه دیروز با سازمان امور مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین این ابهامات به‌صورت مکتوب در اختیار آن‌ها قرار گرفت و سازمان امور مالیاتی به‌زودی قرار است، پاسخ آن‌ها را بدهد تا بتوانیم قانون را به‌صورت شفاف اجرا کنیم.

خوشخو با بیان اینکه این ابهامات برای پروازهای داخلی کمتر و برای پروازهای خارجی بیشتر است، چگونگی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده  را برای پروارهای خارجی که با ایرلاین‌های خارجی و یک یا چند کانکشن انجام می‌شود، امری پرسش‌برانگیز دانست و گفت:

از سوی دیگر باید در این زمینه قانون شفاف باشد که مالیات بر ارزش افزوده در پروازهای غیر مستقیم و با چند توقف به کدام بخش از ارزش بلیط هواپیما تعلق می‌گیرد و از آنجا که قیمت بلیط هواپیما در پروازهای خارجی غیر مستقیم با چندین کانکشن بالاتر است، باید قانون شفاف مشخص باشد که این مالیات شامل کدام قسمت از بهای بلیط هواپیما است.

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، امضای توافقات برای معافیت‌های مالیاتی دو و چندجانبه را با برخی از کشورها و شرکت‌های هواپیمایی خارجی، یکی دیگر از ابهامات مطرح شده در این خصوص دانست و گفت:

شخص نیست در این قانون برای این پروازها چه تصمیم‌گیری شده و چگونه باید عمل کنیم. بنابراین و با توجه به اینکه مردم در مسیرهای خارجی در حال خرید بلیط هواپیما هستند، باید هرچه سریعتر جزییات این مسئله روشن شود و به همین دلیل سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت قرار است به این ابهامات به‌صورت مکتوب پاسخ دهد.

حسن خوشخو همچنین با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده  ۹ درصد به بهای بلیط هواپیما اضافه خواهد کرد که هیچ ارتباطی با ایرلاین‌ها ندارد، تصریح کرد:

ایرلاین‌ها تنها این مبلغ را از مسافران دریافت کرده به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کنند. البته از آنجا که در قانون جدید مصوب مجلس پنج درصد مالیات عوارض شهرداری حذف شده، قیمت تمام شده بلیط هواپیما تنها چهار درصد اضافه خواهد شد که در واقع و با توجه به اینکه هم‌اکنون قیمت بلیط هواپیما در اکثر مسیر زیر کف نرخی مصوب، عرضه می‌شود جای نگرانی برای مردم نیست.