عدم مجوز موزه‌ ها برای افزایش قیمت بلیط

مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر عدم مجوز موزه‌ها برای افزایش نرخ بلیط تاکید کرد.

محمدرضا کارگر، مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در پی اعتراض برخی از راهنمایان گردشگری درخصوص افزایش قیمت ورودی موزه‌ها با کاهش شیوع کرونا و بازگشت گردشگران خارجی، بر عدم افزایش نرخ بلیط موزه‌ها تاکید کرد. وی در این رابطه اظهار داشت:

قیمت موزه‌ها نباید تغییر کند و تغییر هم نمی‌کند و مطابق آخرین مصوبه هیئت وزیران باید باشد. اگر تا قبل از کرونا ورودی موزه‌ ‌ها ۵۰ هزار تومان بوده، همچنان باید همین مبلغ را از بازدیدکنندگان دریافت کند و بیشتر از این نمی‌تواند مبلغی برای ورودی تعیین کند.

کارگر با اشاره به بازبینی دولت در نرخ ورودی موزه‌ها، محوطه‌ها و اماکن تاریخی در باز‌ه‌های زمانی سه ساله، تاکید کرد:

موزه‌ها بدون مجوز دولت نمی‌توانند این نرخ را افزایش دهند.

هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ مصوبه‌ای را مبنی بر افزایش نرخ ورودی موزه‌ها به تصویب رساند که با توجه به بازخوردهای منفی و اعتراضات در آن تاریخ، افزایش قیمت در دو مرحله اعمال شد. مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ تصریح می‌کرد که ورودی موزه‌های ملی، منطقه‌ای، کاخ‌موزه‌ها و آثار تاریخی (غیرمنقول) ثبت جهانی و شاخص برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر به مبلغ ۵۰ هزار ریال (۵۰۰۰ تومان) و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ یک میلیون ریال (۱۰۰,۰۰۰ تومان) و ورودی موزه‌های محلی، استانی و سایر آثار تاریخی - فرهنگی (غیرمنقول) برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر به ۴۰ هزار ریال (۴۰۰۰ تومان) و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به ۵۰۰ هزار ریال (۵۰,۰۰۰تومان) افزایش یابد.

بااین‌همه، مصوبه هیئت وزیران و اظهارات مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تنها موزه‌های دولتی را در بر می‌گیرد و موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی را شامل نمی‌شود.

شایان ذکر است که بنا بر گفته محمدرضا کارگر، پس از تشخیص موزه‌ها به‌عنوان یکی از مشاغل غیرضروری در دوران کرونا و لزوم تعطیلی‌های پیوسته و طولانی، خسارت وارد‌شده به این مجموعه‌ها در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است‌. همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که در صورت تداوم تعطیلی‌ها، خسارت موزه‌ها در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان نیز برسد. منبع اصلی درآمد موزه‌ها، بازدید گردشگران خارجی ذکر شده است.