بخشنامه هواپیمایی ترکیش

احتراما به استحضار می رساند از تاریخ  15November 2021 مسافرانی که قصد سفر از مبدا ایران به کشور ترکیه را دارند در صورت دریافت دوز کامل واکسنهای مورد تایید سازمان بهداشت جهانی (از جمله فایزر ، مدرنا ، آسترازنکا ، جانسون ، سینوفارم و سینوواک) و گذشت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن  می توانند بدون نیاز به ارائه تست PCR فقط با ارائه  کارت واکسیناسیون معتبر (به زبان انگلیسی و دارای QR CODE) وارد این کشور شوند.

بدیهی است که در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر ، مسافران ملزم به ارائه تست PCR منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.