بخشنامه هواپیمایی ایران ایر

احتراما مقررات جدید سفر به پاکستان و رعایت پروتکل بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به شرح ذیل اعلام می گردد:

کلیه مسافران بالای 18 سال که بصورت کامل واکسینه شده و دارای کارت واکسیناسیون به زبان انگلیسی می باشند می توانند با شرایط ذیل به کشور پاکستان سفر نمایند.

1) کلیه مسافران بالای 6 سال در پروازهای ورودی به پاکستان می بایست در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش pcr در یکی از مراکز تایید شده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند . لیست مراکز تایید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک  https://health.behdasht.gov.ir  قابل دریافت می باشد.

2) تکمیل اطلاعات درخواستی در برنامه passtrack و با لینک https://passtrack.nitb.gov.pk  قبل از انجام پرواز الزامی بوده و مسافران می بایست کپی از اطلاعات تکمیلی فوق را به هنگام پذیرش به همراه داشته باشند.

3) از کلیه مسافران بالای 6 سال در بدو ورود به پاکستان تست  Rapid Antigen گرفته می شود. در صورت مثبت شدن جواب تست مسافران به مدت 10 روزبا هزینه خود قرنطینه می گردند.