نمایشگاه‌های ابوظبی

شرایط ورود به نمایشگاه‌های ابوظبی

تنها گردشگران و ساکنین واکسینه‌شده، افراد دارای معافیت رسمی یا کودکان زیر ۱۶ سال که دارای «وضعیت سبز» در برنامه‌ی الحسن هستند، مجازند در نمایشگاه‌ها و رویداد‌های ابوظبی شرکت کنند.


▪️شرایط شرکت در نمایشگاه‌های ابوظبی به شرح ذیل است:

۱-دارابودن وضعیت سبز در برنامه‌ی الحسن

▫️وضعیت سبز برای افراد واکسینه شده پس از ارائه‌ی نتیجه‌ی منفی تست پی سی آر، به‌مدت ۳۰ روز فعال خواهد بود.

▫️افراد معاف از واکسیناسیون پس از ارائه‌ی نتیجه منفی تست پی سی آر، به‌مدت هفت روز وضعیت سبز دریافت خواهند کرد.

▫️کودکان زیر ۱۶ سال بدون انجام تست پی سی آر و به‌طور خودکار وضعیت سبز دریافت می‌کنند.

۲-ارائه‌ نتیجه منفی تست پی سی آر ۴۸ ساعت قبل از ورود
۳-پوشیدن ماسک 
۴-بررسی وضعیت سلامت شرکت‌کنندگان با اسکنر‌های “EDE”