بخشنامه هواپیمایی ماهان

 بدینوسیله شرایط پذیرش مسافرین با ملیت افغانستان به کشور ترکیه در پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به شرح ذیل می باشد:

1- هر مسافری که مشخص گردد طی 14 روز گذشته در افغانستان حضور داشته است می بایست پاسخ منفی تست کرونا که 72 ساعت قبل از پرواز انجام شده است را به کانتر پذیرش ارائه نماید. این مسافرین 10 روز در اماکنی که از پیش توسط دولت تعیین شده است (مطابق لیست پیوست) قرنطینه گردیده و هزینه اقامت و تردد با مسافرین می باشد و چنانچه در پایان روز هفتم نتیجه تست PCR  منفی گردد، امکان پایان قرنطینه وجود دارد.

2- شهروندان افغانستان که اقامت و یا اجازه کار در کشور ترکیه را دارند با ارائه مجوز اقامت و اجازه کار معتبر پذیرش خواهند شد و این افراد از قرنطینه در هتل معاف بوده و میتوانند خود را در آدرس محل اقامت خود طی کرده و چنانچه از شهری به جز استانبول و آنکارا وارد ترکیه می شوند امکان سفر با خودروی شخصی به محل اقامت خود را دارند که تا پایان مدت قرنطینه مجاز به استفاده از وسایل نقلیه عمومی و پروازهای داخلی نخواهند بود.

3- شهروندان ترکیه که از کشور افغانستان به کشور ترکیه باز میگردند از قرنطینه در هتل معاف می باشند و می توانند مدت قرنطینه خود را در آدرس محل اقامت خود طی کنند. این مسافرین چنانچه از شهری به جز استانبول و آنکارا وارد ترکیه میشوند امکان سفر با خودروی شخصی به محل اقامت خود را دارند که تا پایان مدت قرنطینه مجاز به استفاده از وسایل نقلیه عمومی و پروازهای داخلی نخواهند بود.