بخشنامه هواپیمایی ایران ایر

مقررات جدید سفر به کشور ترکیه و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا(بیماری کووید19) به شرح ذیل اعلام می گردد.این رویه جایگزین 1225/ م ب می گردد.

کلیه مسافران بالای 12 سال در پروازهای ورودی به ترکیه می بایست در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در یکی از مراکز تایید شده وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.

لیست مراکز تایید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.ir  قابل دریافت می باشد.همچنین مسافران بالای 6 سال قبل از پرواز میبایست خود را در لینک https://register.health.gov.tr به صورت online ثبت نام نموده و کپی از تاییده نهایی و QR کد تشکیل شده را به همراه داشته باشند.

شایان ذکر است تا اطلاع ثانوی پذیرش مسافران با تابعیت افغانستانی جهت انجام سفر به کشور ترکیه امکان پذیر نمی باشد.