بازگشایی مرزهای نروژ

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای منتشر شده و گزارش های بدست آمده، مرزهای نروژ به روی مسافران باز می شوند.

دولت نروژ با اعلام پایان مقررات ملی مرتبط با کرونا از برنامه ای چندمرحله ای برای بازگشایی مرزهای این کشور خبر داد. براساس این برنامه، مرزهای نروژ طی چند مرحله و با بازگشایی به روی ساکنان تمامی کشورهای اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر به روی مسافران باز خواهد شد.

با لغو مقررات کرونایی همچون محدودیت برای حضور در مکان های عمومی یا محدودیت ساعت های حضور در رستوران ها، دولت این کشور روند بازگشایی مرزهای این کشور را نیز آغاز می کند.

براساس تصمیم جدید دولت، برخی از محدودیت های ورود به این کشور تغییر می کند. به این ترتیب لزوم استفاده از هتل های قرنطینه ای لغو می شود، این یعنی همچنان لزوم سپری کردن دوران قرنطینه پابرجاست، اما این دوران را میتوان در یک منزل شخصی گذراند. با این حال استفاده از هتل ها در دوران قرنطینه نیز امکان پذیر است.

همچنین برخی از مرزهای بسته این کشور بازگشایی خواهند شد. نروژ به ساکنان تمامی کشورهای اتحادیه اروپا/منطقه اقتصادی اروپا / شنگن اجازه ورود به کشور را خواهد داد. ساکنان کشورهای بنفش نیز می توانند همچون ساکنان بریتانیا و سوئیس وارد این کشور شوند.

کشورهای بنفش به کشورهایی گفته می شود که در خارج از اروپا واقع شده اند، اما از نظر نروژ جز کشورهای امن از نظر ابتلا به کرونا محسوب می شوند. در حال حاضر، نیوزیلند، عربستان، سنگاپور و تایوان کشورهای بنفش بشمار می روند.

دوران قرنطینه برای مسافرانی که از کشورهای قرمز سفر می کنند، همچنان پابرجا است، مگر اینکه مسافران گواهی دیجیتالی اتحادیه اروپا برای کرونا ویروس را ارائه کنند.