بازگشایی مرزهای کانادا

دولت کانادا از بازگشایی مرزهای خود بر روی گردشگران واکسینه‌شده و لغو قوانین قرنطینه برای این دسته از مسافران، از تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۱ (۱۶ شهریور ۱۴۰۰) خبر داد.

از تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۱ (۱۶ شهریور ۱۴۰۰)، مسافران واکسینه‌ شده از همه‌‌ی کشورها می‌توانند برای اهداف توریستی به کانادا سفر کنند. همچنین، مسافران واکسینه‌‌ شده از رعایت قوانین قرنطینه چهارده‌روزه معاف‌اند. این درحالی است که مسافران واکسینه‌ نشده باید به‌مدت چهارده روز در هتل‌های موردتایید کانادا قرنطینه شوند.

واکسیناسیون کامل با یکی از واکسن‌های موردتایید کانادا– مسافران پس از گذشت حداقل ۱۴ روز از دریافت آخرین دوز واکسن کرونا، می‌توانند به این کشور سفر کنند. واکسن‌های موردتایید کانادا عبارتند از: «فایزر بیون‌تک»، «آسترازنکا کوویشیلد»، «مدرنا» و «جانسون»

انجام آزمایش «پی‌سی‌‌آر» ۷۲ ساعت پیش از سفر به کانادا

ثبت‌نام در برنامه ArriveCAN و تکمیل اطلاعت سفر- اسناد سفر باید به زبان انگلیسی یا فرانسوی بارگذاری شود.