ارائه گواهی واکسن، شرط سفر در ترکیه

شرکت هواپیمایی ترکیش ایر اعلام کرد ؛

 همه مسافران پرواز‌های داخلی ترکیه نیز مانند پرواز‌های خارجی باید برای مسافرت‌های هوایی کارت واکسن ارائه و در صورتیکه واکسینه نشده اند باید نتایج منفی آزمایش پی سی آر خود را که حداکثر ۴۸ ساعت قبل از پرواز گرفته شده باشد ارائه دهند.

 وزارت کشور ترکیه اخیرا طی بخشنامه ای، شرکت‌های هواپیمایی را ملزم کرده بود تا زمینه‌های اجباری کردن ارائه کارت واکسن یا نتیجۀ منفی آزمایش پی سی آر برای مسافرین پرواز‌های داخلی را فراهم آورند.