بخشنامه هواپیمایی ایران ایر

مقررات جدید سفر به کشور فرانسه و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد. مسافران دارای مدارک ذیل می توانند با رعایت این مقررات از کشور ایران به کشور فرانسه سفر نمایند. این رویه جایگزین بخشنامه 1246 م ب می گردد.

1.پاسپورت اتحادیه اروپا/ایسلند/نروژ/سوئیس/انگلستان

2.اقامت اتحادیه اروپا/ایسلند/نروژ/سوئیس/انگلستان

3.برگه Laissez-Passer

4.ویزای تایپD فرانسه دارای اعتبار

5.ویزای تایپD حوزه شنگن مشروط به اینکه مسافران بلیت تایید شده بصورت ترانزیت در ادامه مسیر به کشور صادر کننده ویزا به همراه داشته باشند.

6.ویزای تایپC فرانسه، پاسپورت کانادا و آمریکا، مشروط به اینکه مسافر دارای کارت واکسیناسیون که از نوبت واکسن جانسون 28 روز یا از دومین نوبت واکسن فایزر/مدرنا/آسترازنکا 7 روز گذشته باشد. ویزای تایپC فرانسه با عبارت درج شده FAM DE FRANCAIS بدون داشتن کارت واکسیناسیون جهت ورود به فرانسه بلامانع می باشد.

7.ویزای تایپC حوزه شنگن، مشروط به اینکه مسافر قبلا یکبار به کشور صادر کننده ویزا سفر کرده باشد، دارای کارت واکسیناسیون که از نوبت واکسن جانسون 28 روز یا از دومین نوبت واکسن فایزر/مدرنا/آسترازنکا 7 روزگذشته باشد، و بلیت تایید شده بصورت ترانزیت در ادامه مسیر به کشور صادر کننده ویزا به همراه داشته باشد.

کلیه مسافران بالای 12 سال در پروازهای ورودی به فرانسه می بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در محدوده 48 ساعت مانده به پرواز در یکی از مراکز تایید شده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشد. لیست مراکز تایید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشد. لیست مراکز تایید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.ir قابل دریافت می باشد. پس از ورود به فرانسه، مسافران می بایست تا 10 روز خود را قرنطینه خانگی نمایند. همچنین مسافران قبل از پرواز می بایست فرم تعهد در لینک ذیل را تکمیل نموده و به همراه داشته باشند.

https://www.interieur.gouv.fr/actualitesa/l-actu-du-ministere/certificate-of-international-travel

مسافران دارای کارت واکسیناسیون که از نوبت واکسن جانسون 28 روز یا از دومین نوبت واکسن فایزر/مدرنا/آسترازنکا 7 روزگذشته باشد از تست PCR وقرنطینه در بدو ورود معاف خواهند بود. کارت واکسیناسیون می بایست به زبان انگلیسی باشد.