بخشنامه هواپیمایی ایران ایر

 مقررات جدید سفر به کشور انگلستان و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد. مسافران دارای مدارک ذیل می توانند با رعایت این مقررات به کشور انگلستان سفر نمایند. این رویه جایگزین بخشنامه 1223 م ب می گردد.

1.پاسپورت اتحادیه اروپا/انگلستان/آمریکا

2.انواع مجوزهای اقامت و کارت اقامت انگلستان. مسافران دارای اقامت دائم که بیش از 2 سال خارج از انگلستان اقامت داشته اند و مجوز آنان ابطال گردیده، اجازه انجام پرواز به انگلستان را نخواهند داشت.

3.ویزای معتبر انگلستان. مسافران با ویزای توریستی می بایست بلیت رفت و برگشت داشته باشند.

کلیه مسافران بالای 5 سال که اقامت کشور انگلستان را ندارند و مسافران بالای 11 سال که پاسپورت اتحادیه اروپا/انگلستان ویا کارت اقامت انگلستان را دارند، در پروازهای ورودی به انگلستان می بایست در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایشPCR  در یکی از مراکز تایید شده وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند. لیست مراکز تایید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.ir قابل دریافت می باشد. مسافران پس از ورود به این کشور می بایست به مدت 10 روز خود را در محل سکونت قرنطینه خانگی نمایند. همچنین کلیه مسافران قبل از سفر به کشور انگلستان می بایست نسبت به تکمیل فرم خود اظهاری اعلام شده در لینک زیر اقدام نموده و پس از دریافت QR کد، کپی آن را به همراه داشته باشند. به هنگام تکمیل فرم، در بخش اظهار انجام واکسن، کارتهای واکسیناسیون صادره در اتحادیه اروپا، انگلستان و آمریکا جهت سفر به کشور انگلستان معتبر می باشند.

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

مسافران دارای کارت واکسیناسیون صادره در اتحادیه اروپا، انگستان و آمریکا که از آخرین نوبت واکسن آنها 14 روز گذشته باشد،  از انجام تست روز هشتم و قرنطینه در کشور انگلستان معاف خواهند بود.ارائه گواهی معتبر واکسیناسیون دارای QR کد.به هنگام پرواز الزامی بوده و توسط همکاران خدمات فرودگاهی اعتبار سنجی خواهد شد.