بخشنامه هواپیمایی ایران ایر

مقررات جدید سفر به کشور هندوستان و رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا (بیماری کووید-19) به شرح ذیل اعلام می گردد.مسافران دارای مدارک ذیل می توانند با رعایت این مقررات از کشور ایران به کشور هندوستان سفر نمایند.این رویه جایگزین 1208 م ب می گردد.

1.پاسپورت هندوستان ، اقامت هندوستان

2.کارت OCI (Overseas Citizen of India)، کارت (Persons of Indian Origin) PIO 

3.هر نوع ویزای صادره به غیر از ویزای Medical صادره قبل از 21OCT20 ، ویزاهای توریستی و Visa E-Tourist ، جهت انجام پرواز معتبر می باشد.

کلیه مسافران بالای 2 سال در پرواز های ورودی به هندوستان می بایست قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز در یکی از مراکز تایید شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند. لیست مراکز تایید شده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.ir می باشد.

مسافران قبل از پرواز می بایست فرم های پیوست را تکمیل نموده و خود را در لینک www.newdelhiairport.in  بصورت آنلاین ثبت نام نمایند و کپی از تاییده های مربوطه را به همراه داشته باشند. از کلیه مسافران در بدو ورود تست  PCR به هزینه مسافر گرفته می شود. هزینه تست برای هر مسافر 600 روپیه می باشد. همچنین مسافران پس از ورود به این کشور می بایست به مدت 14 روز خود را قرنطینه خانگی نمایند.